Stichting Seguro komt op voor kwetsbare mensen zonder verblijfsstatus. Wij bieden veiligheid, begeleiding, opvang, rust en ruimte voor herstel, zodat zij de kracht hervinden voor het opbouwen van een menswaardig bestaan, hier of elders.

Werkwijze van Stichting Seguro

Seguro is een stichting die zich inzet voor kansarme ongedocumenteerden in Utrecht met aanmerkelijke psychische en of fysieke problemen. Om te kunnen herstellen biedt Seguro deze mensen tijdelijk een veilige leefomgeving aan en werkt samen met deze mensen aan de terugkeer in de samenleving, hetzij in Nederland danwel elders. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van juridische ondersteuning en persoonlijke (stimulerings)programma’s. Hierbij is er veelal sprake van meerjarige trajecten. Seguro doet haar werk in nauwe afstemming en samenwerking met de gemeente en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn. Seguro volgt de ontwikkelingen inzake deze kansarme ongedocumenteerden en brengt waar nodig items op zorgvuldige wijze onder de publieke en politieke aandacht.

Help Mee

Vacature Sociaal Juridisch Begeleider

08 mei, 2020Posted In : Uncategorized

Seguro is een Utrechtse stichting die zich inzet voor kwetsbare ongedocumenteerden met aanmerkelijke Lees Meer

Younoussa-in-gesprek

Ambulant begeleider gezocht!

09 december, 2019Posted In : 2019

Stichting Seguro is een Utrechtse organisatie die zich inzet voor kansarme ongedocumenteerden met aa Lees Meer

Jaarverslag 2018 nu online

03 juni, 2019Posted In : 2018 , Jaarverslagen , Nieuwsbrieven

Het jaarverslag 2018 van Stichting Seguro is nu online. De jaarrekening is opgesteld en de accountan Lees Meer

Onze Donaties

Seguro verbetert de positie van mannen, vrouwen en kinderen zonder onderdak en verblijfsvergunning. Ons vrouwenhuis Fanga Musow wordt betaald uit fondsen en donateurs. Geef en help zo mee!

Donaties €3.990,00
Doel €15.000,00
Behaald