Stichting Seguro komt op voor kwetsbare mensen zonder verblijfsstatus. Wij bieden veiligheid, begeleiding, opvang, rust en ruimte voor herstel, zodat zij de kracht hervinden voor het opbouwen van een menswaardig bestaan, hier of elders.

Werkwijze van Stichting Seguro

Seguro is een stichting die zich inzet voor kansarme ongedocumenteerden in Utrecht met aanmerkelijke psychische en of fysieke problemen. Om te kunnen herstellen biedt Seguro deze mensen tijdelijk een veilige leefomgeving aan en werkt samen met deze mensen aan de terugkeer in de samenleving, hetzij in Nederland danwel elders. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van juridische ondersteuning en persoonlijke (stimulerings)programma’s. Hierbij is er veelal sprake van meerjarige trajecten. Seguro doet haar werk in nauwe afstemming en samenwerking met de gemeente en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn. Seguro volgt de ontwikkelingen inzake deze kansarme ongedocumenteerden en brengt waar nodig items op zorgvuldige wijze onder de publieke en politieke aandacht.

Nieuwsbrief juni online

15 juni, 2023Posted In : Uncategorized

De nieuwsbrief van juni is nu online. Kijk hier Lees Meer

Jaarverslag 2022 online

24 april, 2023Posted In : 2022 , Jaarverslagen

Ons jaarverslag over 2022 is klaar. Het verslag is een weergave van de financiën over 2022 en geeft Lees Meer

Ben je enthousiast? Kom mee besturen!

23 april, 2023Posted In : Vacatures

Heb je 1 a 2 dagen per maand beschikbaar om iets moois mee te doen? Ons bestuur zoekt een betrokken Lees Meer

Onze Donaties

Seguro verbetert de positie van mannen, vrouwen en kinderen zonder onderdak en verblijfsvergunning. Ons vrouwenhuis Fanga Musow wordt betaald uit fondsen en donateurs. Geef en help zo mee!

Donaties €3.990,00
Doel €15.000,00
Behaald