Afscheidsfeest

Eind juni heeft Seguro een bijzonder afscheidsfeest gevierd. Het stageseizoen zat er weer op en de vier studenten vertrokken, elk met pijn in hun hart. Duidelijk zichtbaar was wat bewoners en mentoren dit jaar voor elkaar betekend hebben. Een goede begeleidingsband is ontstaan, waardoor mooie stappen konden worden gezet. De bewoners hadden zich als bedankje volop ingezet met het maken van lekker eten, het geven van persoonlijke speeches en het regelen van feestelijke muziek. Naast afscheid van de studenten werd ook stil gestaan bij het afscheid van een zestal bewoners die afgelopen jaar opnieuw de procedure zijn ingegaan. Bijzonder dat het zo’n groot aantal was met zulke positieve resultaten.