ANBI

Home / ANBI

Stichting Seguro

ANBI gegevens
Organisatie: Stichting Seguro
RSIN: 8515.69.304
Bezoekadres: 2de Daalsedijk 2-B, 3552 EJ Utrecht
Telefoon: 030 – 6624260
Email: info@seguro-opvang.nl
KvK nummer: 5510.9616

Bestuursleden
Voorzitter – dhr. H. Flantua
Penningmeester – mevr. L. Roerdinkholder
Algemeen bestuurslid – dhr. K. Reijnen
Algemeen bestuurslid – dhr. B. van Andel

Beleidsplan & jaarverslagen

Het beleidsplan wordt vastgesteld door het Bestuur van Stichting Seguro. Het beloningsbeleid is onbezoldigd. De doelstelling, missie, werkwijze en beleid vindt u hier.

Voor een uitgebreide toelichting op de activiteiten en de financiële verantwoording van Stichting Seguro verwijzen wij u naar de jaarverslagen.

 Vanuit de belastingdienst is er het officiële ANBI publicatie formulier  voor fondswervende instellingen, waarin u ook alle financiële informatie vindt