Contact

Aanmelden– Bij Stichting Seguro

Voor informatie over aanmelding ongedocumenteerden
klik hier


  Bereikbaarheid:

  Kantoor: 030 – 6624260
  Mail: info@seguro-opvang.nl
  KvK: 5510.9616
  RSIN-nummer is 8515.69.304
  Stichting Seguro heeft de ANBIStatus

  Stichting Seguro gaat bewust om met privacy – Privacybeleid Seguro.

  Bestuur:

  Het bestuur van de Stichting Seguro bestaat uit de volgende personen:

  – Voorzitter (a.i.) – dhr. B. van Andel
  – Penningmeester – dhr. S. Markovic
  – Algemeen bestuurslid – dhr. K. Reijnen
  – Algemeen bestuurslid – dhr. H. Flantua

  De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk bevoegd.

  Voor éénmalige of periodieke giften:

  Voor Fanga Musow: Klik op de donatieknop, of maak een bedrag over naar NL77 TRIO 0254 709 788 t.n.v. Seguro te Utrecht o.v.v. gift Fanga Musow. Voor periodieke ondersteuning kunt u ook een mail sturen aan fangamusow@seguro-opvang.nl met uw bankrekeningnummer, het bedrag en de frequentie van uw donatie. Voor Stichting Seguro: NL55 TRIO 0254709796

  Giften zijn aftrekbaar:

  U kunt hier uw belastingvoordeel berekenen bij periodieke giften. Ook kunt u gebruik maken van het formulier “periodieke gift in geld” van de Belastingdienst: Schenkingsovereenkomst Stichting Seguro.

  Testamentaire schenkingen

  Hierbij laat je een vooraf bepaald bedrag na. Met een benoeming als erfgenaam laat u Fanga Musow of Stichting Seguro, voor een door u bepaald percentage, delen in de nalatenschap. Er hoeft geen erfbelasting te worden betaald, zodat uw hele gift kan worden gebruikt voor het goede doel. Lees het persoonlijke verhaal van Ineke.