Contact

Home / Contact

Aanmelden– Bij Stichting Seguro

Voor informatie over aanmeldingen klik hier


Voor éénmalige of periodieke giften:

Voor Fanga Musow: Klik op de donatieknop hierboven, of maak een bedrag over naar NL77 TRIO 0254 709 788 t.n.v. Seguro te Utrecht o.v.v. gift Fanga Musow. Voor periodieke ondersteuning kunt u ook een mail sturen aan fangamusow@seguro-opvang.nl met uw bankrekeningnummer, het bedrag en de frequentie van uw donatie.

Voor Stichting Seguro: NL55 TRIO 0254709796

U kunt hier uw belastingvoordeel berekenen bij periodieke giften. Ook kunt u gebruik maken van het formulier “periodieke gift in geld” van de Belastingdienst: Schenkingsovereenkomst Stichting Seguro.

Testamentaire schenkingen

Hierbij laat je een vooraf bepaald bedrag na. Met een benoeming als erfgenaam laat u Fanga Musow of Stichting Seguro, voor een door u bepaald percentage, delen in de nalatenschap. Er hoeft geen erfbelasting te worden betaald, zodat uw hele gift kan worden gebruikt voor het goede doel. Lees het persoonlijke verhaal van Ineke.