Gezocht juridisch begeleider; tijdelijke functie als zwangerschapvervanging

Seguro is een Utrechtse stichting die zich inzet voor kwetsbare ongedocumenteerden met aanmerkelijke psychische en of fysieke problemen. Om te kunnen herstellen biedt Seguro deze mensen tijdelijk een veilige leefomgeving van waaruit zij kunnen werken aan de terugkeer in de samenleving, hetzij in Nederland danwel elders. Daartoe heeft Seguro één woning beschikbaar voor vrouwen/kinderen en drie woningen voor mannen. Seguro werkt nauw samen met de gemeente Utrecht en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn.

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een team van professionals, bestaande uit een coördinator, casemanager, sociaal juridisch begeleider en pedagoog.

In verband met zwangerschap zijn wij tijdelijk op zoek naar een

Sociaal juridisch begeleider voor 20 uur per week

(periode 15 mei t/m half november 2022)

Je bent:

 • betrokken bij de doelgroep ongedocumenteerden
 • enthousiast om in een multiculturele omgeving te werken
 • in staat laagdrempelig contact te maken met mensen met traumagerelateerde klachten, een lichte verstandelijke beperking, persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie hiervan
 • in staat hun vertrouwen te winnen en te behouden, zonder in hun eigen verantwoordelijkheid te treden;
 • bovenal transparant in de samenwerking met bewoners en collega’s
 • iemand die veel geduld heeft en een creatieve probleemoplosser is
 • en je hebt kennis van verblijfs- en vreemdelingenrecht in bredere zin

Je hebt een afgeronde opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening of een soortgelijke opleiding op HBO-niveau. Je beschikt over werkervaring op het gebied van maatschappelijke en juridische begeleiding en hebt flink wat levenservaring. Je hebt kennis van en ervaring met het werkveld waarin de stichting opereert en je weet om te gaan met de vreemdelingenketen, diverse instanties en bovenal met kwetsbare mensen. Je kunt creatief omgaan met taal- en cultuurbarrières.  Je bent je bewust van de politieke ontwikkelingen rond deze kwetsbare groep.

Hoe ziet het werk eruit?

 • Je bouwt voort op de juridische dossier analyses van de vaste juridisch begeleider en maakt met de cliënten de stappen die nu nodig zijn.
 • Je regelt alle juridische zaken; de voorbereidende werkzaamheden voor nieuw te starten procedures, en ook de afhandeling na een verblijfsvergunning.
 • Je gaat op een laagdrempelige manier in gesprek met de bewoners over hun dossier en toekomstperspectief. Je stimuleert de zelfregie en het maken van eigen keuzes hierin.
 • Samen met de hulpverlener ben je verantwoordelijk voor het begeleidingsplan van de bewoner, van in- naar uitstroom, het bepalen van de doelen en het bewaken van de voortgang daarop.
 • Op stedelijk niveau participeer je actief in het LSO – een overleg samen met gemeente, AVIM, DT&V, IND en de Utrechtse NGO’s – hierin behartig je de belangen van de cliënt en werkt zo mogelijk toe naar een bestendige oplossing.
 • Tenslotte blijf je werken aan je kennis up to date houden, door jurisprudentie bij te houden, deelname juridische netwerken en de landelijke regels in het vreemdelingenrecht, landenactualiteit etc.

Positie in de organisatie

Je maakt deel uit van het Seguro-team, denkt mee, brengt je ervaring en clientexpertise in. Verder maak je deel uit van het casusteam dat onder leiding staat van de casemanager, hierin worden de begeleidingsplannen per bewoner opgesteld en de voortgang besproken. Je adviseert per casus over de aanpak van de juridische aspecten, voert afgesproken werkzaamheden uit en rapporteert aan de casemanager over de voortgang.

Het bestuur is je werkgever. In de bestuursvergadering sluit je af en toe aan om te vertellen over de stappen die je zet met de bewoners.

Salaris en meer informatie

Op de functie is van toepassing de CAO Sociaal Werk. Honorering vindt plaats volgens de bij deze CAO behorende salaris- en functieregeling, in de functie van Trajectbegeleider, schaal 8.

De standplaats is Utrecht.

Reacties

Wil je meer weten? Bel dan met Jessica Deykerhoff (juridisch begeleider), 06 – 36 58 8112 of stuur een e-mail: info@seguro-opvang.nl

Reageer zo snel mogelijk, en uiterlijk t/m 8 april 2022. Reageren kan door een CV en motivatiebrief op te sturen naar info@seguro-opvang.nl. Na de sollicitatiegesprekken, is de startdatum 17 mei, zodat nog een korte tijd samengewerkt kan worden met de vaste juridisch begeleider.