Gezocht: Voorzitter van het bestuur

We zijn op zoek naar een  

Voorzitter van het bestuur (vrijwilligersfunctie) 

Wie zijn wij?
Seguro is een Utrechtse stichting die zich inzet voor kwetsbare ongedocumenteerden met aanmerkelijke psychische en of fysieke problemen. Om te kunnen herstellen biedt Seguro kwetsbare ongedocumenteerden tijdelijk een veilige leefomgeving van waaruit zij kunnen werken aan de terugkeer in de samenleving, hetzij in Nederland dan wel elders. Daartoe heeft Seguro één woning beschikbaar voor vrouwen/kinderen en drie woningen voor mannen. 

Seguro werkt nauw samen met de gemeente Utrecht en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn.
Onze dienstverlening kenmerkt zich door onze grote betrokkenheid bij ontheemde en vaak getraumatiseerde mensen met een beperkt perspectief op een betekenisvol bestaan én door een hoge mate van professionele bekwaamheid. Onze medewerkers hebben kennis en ervaring met begeleidingsmethodieken die ondersteunend zijn bij (trauma)verwerking, opvoedkundige begeleiding en sociaaljuridische vraagstukken. 

De rol van de voorzitter 

  • De voorzitter bereidt samen met de coördinator de maandelijkse bestuursvergadering voor en geeft leiding aan deze vergaderingen. Dat geldt ook voor de halfjaarlijkse gemeenschappelijke vergaderingen met de medewerkers.
    Hij/zij draagt zorg voor een transparante besluitvorming, die past binnen het vastgesteld beleid, gedragen wordt door de medewerkers en past binnen de afspraken met derden. 
  • De voorzitter houdt toezicht op de verschillende processen binnen de organisatie en hun onderlinge samenhang. Vanuit die rol fungeert de voorzitter als klankbord voor de coördinator en vervult daarmee tevens de rol van diens leidinggevende.  
  • De portefeuille externe relaties (gemeenten en ketenpartners) is ondergebracht bij één van de andere bestuursleden. De voorzitter is breed georiënteerd op zowel de gemeentelijke overheid, de partners in de keten en het landelijke beleid. Hij/zij kent het werkveld voldoende om een sparringpartner te zijn voor genoemd bestuurslid in de uitvoering van diens taken. Hij/zij kan bijdragen aan externe vertegenwoordiging van de stichting. 
  • De voorzitter, samen met de coördinator, onderhoudt contact met de fondsenwerver over de voortgang in de externe financiering en is beschikbaar om de organisatie bij fondsen en donateurs te vertegenwoordigen.  
  • De voorzitter houdt toezicht op het welbevinden van medewerkers, zonder daarbij te treden in de leidinggevende verantwoordlijkheden van de coördinator en stelt zich periodiek persoonlijk op de hoogte van de ontwikkelingen onder medewerkers en de onderlinge verhoudingen. De portefeuille ‘personeelsbeleid’ berust bij de voorzitter.  

De voorzitter is flexibel beschikbaar voor een tijdsbesteding van gemiddeld 1 dagdeel per week. 

Wat bieden wij?
Een leuke en uitdagende rol in een klein team in het hart van de Utrechtse samenleving. Ons kantoor is op loop- en fietsafstand van het Centraal Station. De bestuursleden worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden. Zij zijn allen gezamenlijk bevoegd. 

Vragen en solliciteren
Onze contactpersoon is Bert van Andel (voorzitter a.i.): 06 – 8153 5817.
Bert is via email te bereiken op b.vanandel@seguro-opvang.nl