"Wij zijn erg blij dat ons team per 1 mei versterkt is met Christel ten Berge; sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)"

ChristelWij zijn erg blij dat ons team per 1 mei versterkt is met Christel ten Berge; sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Hiermee is nieuwe expertise in huis gehaald, wat een extra impuls geeft aan de persoonlijke begeleiding van de bewoners. Zij biedt laagdrempelige begeleiding, een heldere signalering van sociaal-maatschappelijke en/of psychische problematiek en pakt door op wat de bewoner daarin nodig heeft.

Daarbij heeft ze korte lijntjes met GGZ en de externe hulpverlening.
De gemeente Utrecht heeft extra geld beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. Binnen Utrecht zal ze ook beschikbaar zijn voor cliënten uit de andere ongedocumenteerde opvangen.