Kind in Beeld

Per direct Pedagoog gezocht

Pedagoog Stichting Seguro – 8 uur per week

“Sinds kort wonen Arianna en haar dochter Eliana bij ons in Fanga. Eliana is 9 jaar en heeft ASS. Ze is langer dan een jaar niet naar school geweest en mist dit heel erg. Omdat ze nog niet zo goed Nederlands spreekt, een jaar onderwijs gemist heeft en hiervoor alleen onderwijs volgde via een combinatie van een behandelgroep en één op één begeleiding in een taalklas, gaat dit een moeilijke taak zijn. Regulier onderwijs is hoe dan ook niet passend en op een taalschool bestaat onvoldoende mogelijkheid om haar te begeleiden op de ASS-problematiek. Help jij dit meisje aan een passende plek?”

Stichting Seguro is een opvangorganisatie voor kwetsbare ongedocumenteerden; mannen, vrouwen en kinderen, die zonder legaal verblijfsrecht in Nederland zijn. Seguro biedt intensieve persoonlijke begeleiding, zowel juridisch als sociaal maatschappelijk. De begeleiding gaat uit van maatwerk, gericht op eigen kracht, zelfredzaam zijn en toekomstperspectief bieden.

Voor het vrouwenhuis Fanga Musow zijn wij op zoek naar een Pedagoog die de ontwikkeling van het kind centraal zet, en die tegelijk gezinsondersteunend werkt en de moeder adviseert in haar rol als opvoeder. De pedagoog werkt binnen het vastgestelde begeleidingsplan, waarin ook de individuele zorg aan de moeder en het juridisch perspectief een plaats heeft.

Taken en verantwoordelijkheden
Jij draagt zorg voor de moeders in hun opvoedkundige rol en hebt een speciaal oog voor het belang en de ontwikkeling van het kind. Je onderhoudt een vertrouwensrelatie met zowel de moeders als de kinderen en biedt hen op die wijze een veilige plek om te zijn en zich te ontwikkelen. De begeleiding is gericht op gemiddeld vier moeders en hun kinderen, zij verblijven in het Fanga huis.

Het kind zelf:

De pedagoog is persoonlijk begeleider van elk kind in de opvang:

 • Je begeleidt het proces van intake tot uitstroom
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de kind-begeleidingsplannen en de uitvoering daarvan, in afstemming met moeder, kind en betrokken contactpersonen.
 • Je maakt een gedegen inschatting van het gedrag en de ontwikkeling van het kind, motorisch, intellectueel en sociaal-emotioneel.
 • Jij zorgt voor nauwe afstemming met specialistische instellingen en het onderwijs. Vanuit de inschatting van wat het kind nodig heeft, regel je de benodigde professionele hulp rond het kind en de inzet van vrijwilligers.
 • Je verzorgt kind gerelateerde documenten en indicaties die nodig zijn voor de juridische procedures.

Moeder en Kind:

 • Jij biedt opvoed- en gezinsondersteuning en stelt hiervoor de ontwikkeldoelen op. Je houdt hierin bewust rekening met de culturele achtergrond en de psychisch- emotionele rekbaarheid van de moeder.
 • Systeemgericht werken – je bouwt aan een stevig netwerk om het gezin heen, voor nu en voor hun toekomst na Seguro.
 • Indien nodig; een tijdelijke intensieve inzet in het gezin ter versterking van de onderlinge moeder-kind relatie, doorbreken patronen en het intrainen van nieuwe vaardigheden

Professionele expertise binnen de organisatie:

 • Je observeert groeps- en individueel gedrag en geeft vandaaruit pedagogische ondersteuning aan de kinderwerkbegeleiders (vrijwilligers).
 • Je bent verantwoordelijk voor het Kind in Beeld beleid en de uitvoering hiervan binnen de organisatie, ook heb je een rol in de inhoudelijke verantwoording richting de fondsen.

Wie zoeken wij?

 • De doelgroep en het werk vraagt om een enthousiast en betrokken persoon, die stevig in haar schoenen staat. Integriteit staat daarin bij jou hoog in het vaandel.
 • Je voelt je betrokken bij het doel van Stichting Seguro en je hebt interesse in het werken met moeders en kinderen met interculturele en vaak traumatisch achtergronden.
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO – pedagogiek of een vergelijkbare opleiding waarin in ruime mate aandacht is besteed aan pedagogische kennis en systeemgericht werken.
 • Je wilt je voor langere tijd verbinden aan stichting Seguro, continuïteit vanuit de organisatie is belangrijk voor het werk met onze bewoners.
 • Als pedagoog werk je zelfstandig in een team van coördinator, 1st verantwoordelijk hulpverlener en de juridisch begeleider.
 • Indien mogelijk flexibele uren inzet.

Bij gelijke geschiktheid, gaat i.v.m. de doelgroep de voorkeur uit naar een vrouw.

Wat bieden wij?

Seguro is een levendige organisatie die met passie werkt. Stichting Seguro vindt het belangrijk dat jij je werk goed en met plezier kunt doen. Wij bieden:

 • een inwerkperiode waarin je kennismaakt met Stichting Seguro en het werkveld.
 • een plezierige, informele sfeer met enthousiaste en gedreven collega’s.
 • een jaarcontract voor 8 uur – CAO welzijn schaal 8, met kans op vervolg.

De financiering is fondsafhankelijk, de laatste jaren is continuïteit hierin geen probleem geweest.

 

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: Anneke Boerma – coördinator 06 – 36597717 of met bestuurslid (werkgever) Hans Flantua (flantua@planet.nl).
Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail op info@seguro-opvang.nl met motivatiebrief en CV.  www.seguro-opvang.nl

We ontvangen graag je reactie voor 1 augustus 2021, de gesprekken vinden plaats op dinsdag 10 augustus en 2de ronde op 17 augustus.