Vacature Coordinator Teamcoach

Wil jij onze organisatie verder professionaliseren en onze doelgroep blijvend op de kaart zetten?
Kom dan solliciteren!

Stichting Seguro is een opvangorganisatie voor kwetsbare ongedocumenteerden; dat zijn mannen, vrouwen en kinderen, die zonder legaal verblijfsrecht in Nederland zijn. Seguro biedt hen intensieve persoonlijke begeleiding, zowel juridisch als sociaal maatschappelijk. De begeleiding gaat uit van maatwerk, gericht op eigen kracht, zelfredzaam en toekomstperspectief.

Seguro werkt nauw samen met de gemeente Utrecht en andere organisaties die in dit veld werkzaam zijn.

Het dagelijks team bestaat uit een coördinator,  sociaal juridische begeleider, een hulpverlener, een pedagoog en een financieel medewerker.

Coordinator/ teamcoach voor 20 uur per week

Je bent:

 • betrokken bij de doelgroep ongedocumenteerden
 • enthousiast om in een kleine organisatie en multiculturele setting te werken
 • initiatiefrijk, sterke communicator, coach, organisator en kan goed delegeren.
 • In staat de organisatie in woord en daad te representeren bij stakeholders, in relevante zorgnetwerken, bij bestuurlijke organen en de politiek.
 • Bij voorkeur woonachtig in de stad Utrecht.

Je hebt:

 • flink wat werk- en levenservaring
 • HBO-denk en werkniveau
 • ervaring in de hulpverlening, bij voorkeur als GGZ-agoog of in de sociaalpsychiatrische verpleging.
 • ambitie om jouw hulpverleningservaring in te zetten in de rol van coach van collegae en die kennis en ervaring om te zetten in beleidsontwikkeling.
 • Beheersing van een vreemde taal (Engels of Frans).

Hoe ziet het werk eruit?

Jij bent verantwoordelijk voor;

Teambegeleiding

 • Jij schept voorwaarden voor het optimaal functioneren van het hulpverleningsteam
 • Jij coacht de hulpverleners bij de uitvoering van hun begeleidingstaken, gericht op verantwoorde hulpverlening in ingewikkelde casuïstiek en de professionele – en persoonlijke kwaliteitsontwikkeling van medewerkers.
 • Jij draagt bij aan de kwaliteit van de hulpverlening

Strategisch- en inhoudelijke beleidsontwikkeling, intern en extern.

 • Zet in op stakeholdersmanagement; het uitbouwen van het zorgnetwerk om onze cliënten heen en de positionering van de organisatie.
 • Draagt – in overleg met het team hulpverleners – bij aan de (beleids-)ontwikkeling op het gebied van de hulpverlening, de organisatie en de strategische positie van de Stichting.
 • Bereidt de bestuursvergaderingen inhoudelijk voor

Financiën, fondsenwerving en verantwoording

 • Stuurt de financieel medewerker aan
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële jaarcyclus in afstemming met boekhouder en fondsenwerver.
 • Stelt fonds- en subsidieaanvragen op en verantwoordt deze.

PR en communicatie

 • Opstellen en uitvoeren van het PR-communicatieplan en het donateursbeleid

Tot slot heb je een coördinerende rol in Human Resource Management en het beheer van kantoorzaken.

Doel van de functie en Positie in de organisatie

De Stichting hecht aan de professionele verantwoordelijkheid van haar medewerkers. Daarop willen we onze interne communicatie- en verantwoordingsstructuur baseren. Dat hebben we nog niet helemaal rond met elkaar, want bij verantwoordelijkheden horen ook bevoegdheden. We zijn nieuwsgierig naar jouw ervaringen en visie hierin.

In het begin van het dienstverband zal het accent vooral liggen op de begeleiding van de medewerkers, gericht op het versterken van hun professionele verantwoordelijkheid voor de hulpverlening,  Daarnaast is jouw rol vooral gericht op de visie- en beleidsontwikkeling in de dienstverlening. Ook zal je focus liggen op het uitbouwen en versterken van de netwerken waarin onze hulpverleners opereren. In een latere fase behoort de  participatie in strategische (politieke en bestuurlijke) netwerken tot de mogelijkheden.

Het bestuur is je officiële werkgever. Jij bent samen met de hulpverleners verantwoordelijk voor de afgesproken kwaliteit van de dienstverlening aan onze cliënten. Jij biedt de hulpverleners vakinhoudelijke ondersteuning en draagt zorg voor de organisatorische voorwaarden waaronder zij kunnen werken. Je geeft leiding aan de financieel administratief medewerker. Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen en rapporteert daar over de voortgang van je werkzaamheden.

Wij bieden

 • Een gedreven team van collegae en bestuursleden
 • Een jaarcontract voor 16-20 uur per week, met de insteek dit om te zetten in onbepaalde tijd.
 • een salaris binnen schaal 8 van de CAO Sociaal Werk, afhankelijk van opleiding en ervaring

Reacties

Wil je meer weten? Bel dan met Hans Flantua (voorzitter Seguro) 06 – 1036 1977 of stuur een e-mail: info@seguro-opvang.nl

Reactietermijn is t/m 25 april 2022. Reageren kan door een CV en motivatiebrief op te sturen naar info@seguro-opvang.nl. We willen de sollicitatiegesprekken in de eerste helft van mei voeren.