Wat Doen Wij

De Begeleiding van Seguro

de-begeleiding

Het doel is volwassenen en kinderen, zonder geldige verblijfspapieren, een betere juridische en sociaal maatschappelijke uitgangspositie geven voor een zelfstandig leven na de opvang. De bewoners hebben vaak lang op straat geleefd waardoor het dagelijks overleven hun eerste prioriteit is geworden. De onzekerheid en het gebrek aan perspectief maakt dat het hebben van dromen of het maken van plannen vrijwel onmogelijk is. Ook in het land van herkomst, tijdens hun reis als vluchteling, als ongedocumenteerde of asielzoeker in Nederland, hebben de bewoners vaak veel mee gemaakt.  Al deze ervaringen geven vaak zwaar belastende (psychische) problemen waardoor op de juiste manier hulp vragen en ontvangen voor hen niet altijd eenvoudig is.

Seguro biedt opvang en huisvesting, (juridische) begeleiding en opvoedondersteuning aan de volwassenen en kinderen. In de dagelijkse begeleiding staan veiligheid, maatwerk en de toekomst centraal. De aanpak is mede gebaseerd op de Kracht- en Herstelwerkmethodiek die is ontwikkeld door het Radboud UMC.  Uitgangspunt is het vergroten van de eigen kracht en het gebruiken van het eigen netwerk voor herstel en ontwikkeling van de bewoners.

Opvang en Huisvesting

De opvang bij Seguro betekent voor bewoners vanaf de binnenkomst veiligheid. Ze hebben een dak boven hun hoofd en een stabiele woonsituatie. Ze ontvangen wekelijks geld om van te leven. Mede door de rust rust en ruimte die ontstaat kan gewerkt worden aan plannen voor de toekomst. Het verkennen van de  individuele mogelijkheden van elke bewoner lukt weer.

Wetboek

(Juridische) Begeleiding

Elke bewoner heeft een ambulant begeleider en een juridisch begeleider die hen regelmatig zien. De begeleiders kijken samen met de bewoner naar de mogelijkheden. Zo wordt er voor iedereen een individueel plan op maat gemaakt. Dit plan is gericht op het voeren van de eigen regie en een zelfstandig bestaan nu en in de toekomst. Dit kan in Nederland zijn of elders in de wereld. Samen wordt er aan de doelen in het plan gewerkt. Dit varieert van het volgen van taallessen tot het zoeken van psychische hulp. Ook wordt er gekeken naar de juridische kansen zoals de mogelijkheden van de individuele asielprocedure.

Ondersteuning van Moeder en Kind

In het Fanga Musow opvanghuis wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan het kind en zijn/ haar ontwikkeling. Ook wordt daarin gewerkt aan de relatie tussen moeder en kind. Er wordt gekeken naar wat nodig en wenselijk is voor moeder en kind aan de hand van de Kind in beeld methode. Kijk hier voor meer informatie.