Wat Doen Wij

Home / Wat Doen Wij

De Begeleiding van Seguro

de-begeleiding

Het doel is volwassenen en kinderen, zonder geldige verblijfspapieren, een betere juridische en sociaal maatschappelijke uitgangspositie geven voor een zelfstandig leven na de opvang. De bewoners hebben vaak lang op straat geleefd waardoor het dagelijks overleven hun eerste prioriteit is geworden. De onzekerheid en het gebrek aan perspectief maakt dat het hebben van dromen of het maken van plannen vrijwel onmogelijk is. Ook in het land van herkomst, tijdens hun reis als vluchteling, als ongedocumenteerde of asielzoeker in Nederland, hebben de bewoners vaak veel mee gemaakt.  Al deze ervaringen geven vaak zwaar belastende (psychische) problemen waardoor op de juiste manier hulp vragen en ontvangen voor hen niet altijd eenvoudig is.

Seguro biedt opvang en huisvesting, (juridische) begeleiding en opvoedondersteuning aan de volwassenen en kinderen. In de dagelijkse begeleiding staan veiligheid, maatwerk en de toekomst centraal. De aanpak is gebaseerd op de Kracht- en Herstelwerkmethodiek, welke is ontwikkeld door het Radboud UMC.  De methodiek heeft als uitgangspunt het vergroten van de eigen kracht en het gebruiken van het eigen netwerk voor het herstel en de ontwikkeling van de bewoners.

Aan Tafel

Opvang en Huisvesting

Bij binnenkomst wordt de bewoners in eerste instantie vooral veiligheid geboden in de vorm van een dak boven hun hoofd en een stabiele woonsituatie. Ze ontvangen wekelijks geld om van te leven. Zo ontstaat er rust en ruimte voor het verkennen van de individuele mogelijkheden van elke bewoner en kunnen er plannen voor de toekomst worden gemaakt.

Wetboek

(Juridische) Begeleiding

Elke bewoner heeft een eigen mentor die ze aan het begin van hun verblijf wekelijks zien. Samen wordt er gekeken naar de wensen en mogelijkheden en zo wordt er voor iedereen een individueel plan op maat gemaakt. Dit plan is gericht op het voeren van de eigen regie en een zelfstandig bestaan voor nu en in de toekomst. Dit kan in Nederland zijn of elders in de wereld. Samen wordt er aan de doelen in het plan gewerkt. Dit varieert van het volgen van taallessen tot het zoeken van psychische hulp. Ook wordt er gekeken naar de juridische kansen zoals de mogelijkheden van de individuele asielprocedure.

Moeder en Kind

Ondersteuning van Moeder en Kind

In het Fanga Musow opvanghuis wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan het kind en zijn/ haar ontwikkeling. Ook wordt daarin gewerkt aan de relatie tussen moeder en kind. Er wordt gekeken naar wat nodig en wenselijk is voor moeder en kind aan de hand van de Kind in beeld methode. Kijk hier voor meer informatie.