Wie Zijn Wij

Stichting Seguro

Het doel van Stichting Seguro is het verbeteren van de positie van kwetsbare ongedocumenteerden zonder onderdak en verblijfsvergunning in Utrecht.

Ongedocumenteerde volwassenen en kinderen vallen in Nederland tussen wal en schip omdat er geen mogelijkheden zijn voor werk, een inkomen of scholing. Ook juridisch, sociaal en medisch vallen zij buiten de bestaande systemen waardoor het vaak onduidelijk is op welke voorzieningen zij recht hebben.

Seguro biedt een veilige en stabiele leefomgeving. Hierbij staan de zelfredzaamheid, kracht en het toekomstperspectief van de bewoners centraal in de begeleiding. Bij de kinderen is de aandacht vooral gericht op verwerking en ontwikkeling.

Seguro helpt mensen in een kwetsbare positie door het bieden van huisvesting, sociaal maatschappelijke begeleiding, opvoedondersteuning en juridische begeleiding. Bijzonder aan Stichting Seguro is dat de bereidheid tot meewerken aan de begeleiding en de mate van kwetsbaarheid leidend zijn en niet het juridische perspectief.

De Organisatie

Stichting Seguro verzorgt al bijna 20 jaar de opvang van kwetsbare ongedocumenteerden. Aanvankelijk betrof het vrouwen en hun kinderen voor wie het Fanga Musow huis is opgezet. Nadat de gemeente Utrecht constateerde dat er veel ongedocumenteerden met psychische en lichamelijke klachten langdurig op straat leefden, kwam in 2012 een uitbreiding voor kwetsbare ongedocumenteerde mannen. Naast de 5 plekken bij Fanga zijn er in totaal 12 plekken bij gekomen verdeeld over 3 extra huizen.

De gemeente Utrecht geeft financiële steun door het volledig subsidiëren van de mannenopvang en het betalen van de coördinatie van het Fanga-huis. De overige uitgaven voor Fanga Musow worden gefinancierd uit bijdrage van fondsen en particulieren.

Seguro geeft op maat ondersteuning door specialistische betaalde krachten. Dit zijn een juridisch begeleider, een ambulant begeleider, een ambulant begeleider /orthopedagoog, een administratief medewerker en een coördinator. Verder zetten een aantal vrijwilligers zich op verschillende manieren in.

logo

Stichting Seguro:

Een krachtige opvang voor ongedocumenteerden in Utrecht

Younoussa-in-gesprek

Seguro is sterk in het zich vastbijten in complexe casussen, waar geen eenvoudige juridische oplossingen voor zijn. Seguro richt zich op het herstellen van de kwetsbaarheid en het vertrouwen van de bewoners. Zo ontstaan er nieuwe kansen die vaak tot blijvend resultaat leiden.

Stichting Seguro is bijna 20 jaar een succesvolle organisatie.  Een deel van de bewoners kreeg alsnog een verblijfsstatus of kon een nieuwe procedure opstarten. Anderen kregen indicaties voor de reguliere hulpverlening of kozen ervoor terug te gaan naar hun thuisland of hun eigen netwerk. Voor elk van deze mensen geldt dat hun eigen kracht bij Seguro weer zichtbaar werd en dat het juist door deze kracht weer mogelijk was om keuzes te maken en de juiste vervolg stappen te zetten.